Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Ο σχεδιασμός της μονάδας της επιτρέπει να παράγει 13.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ ετησίως

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ | Μονάδα Παραγωγής

Χημείο| Έρευνα & Ανάπτυξη| Στρατηγική| Παραγωγική Διαδικασία|Αποστολή

Αποστολή μας είναι η παραγωγή βιοντίζελ υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας για το βιοντίζελ ΕΛΟΤ EN 14214(τελευταία έκδοση) και ΑΧΣ 334/2004, 513(2)/2004 σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες των πελατών μας όπως είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η Motor Oil,  και η προώθηση της αειφορίας.


Όραμα 

Για εμάς όραμα αποτελεί να είμαστε μια επιχείρηση πρότυπο στην προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μέσω των προϊόντων μας, τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

Εγκαταστάσεις

Η κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας έχει γίνει στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η κομβική θέση της εταιρείας, της δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και σε όλα τα δίκτυα διανομής.

Ο σχεδιασμός της μονάδας της επιτρέπει να παράγει 13.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ το χρόνο. Ο τελευταίας τεχνολογίας αυτοματοποιημένος μηχανολογικός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να λειτουργεί επί 24H και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να τηρεί όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό.

Η επιχείρηση εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου μέσω του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού της και σύστημα παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων της. Είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, σε υψηλής ποιότητας προϊόντα. Κύριος στόχος είναι η αποτελεσματική λειτουργία, έτσι ώστε τα προϊόντα να καθίστανται εμπορικά και ανταγωνιστικά έναντι αυτών που κυκλοφορούν στην αγορά και κυρίως ικανά να καλύπτουν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές που επιβάλει η αγορά.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε, σε νέες καινοτομικές μεθόδους και δραστηριότητες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την εθνική οικονομία στο μερίδιο που μας αναλογεί.

 

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.