Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Έρευνα σημαίνει εξέλιξη

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ | Έρευνα & Ανάπτυξη

Μονάδα Παραγωγής| Χημείο| Στρατηγική| Παραγωγική Διαδικασία|Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας, καθότι με τα ευρήματα και αποτελέσματά της μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές και τους άξονες προτεραιότητας της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί. Το σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές  χημείο της εταιρείας και σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους χημικούς μηχανικούς που διαθέτουμε, διασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον για απρόσκοπτη εργασία πάνω σε πολιτικές για έρευνα και ανάπτυξη που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η συμμετοχή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η διεθνής συνεργασία στην έρευνα στα πλαίσια της ΕΕ, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων.

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.