Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

“Η στρατηγική έχει υιοθετηθεί λόγω της περιβαλλοντικής συνείδησης που διέπει τη διοίκηση της εταιρείας”


Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ | Στρατηγική

Μονάδα Παραγωγής| Χημείο| Έρευνα & Ανάπτυξη| Παραγωγική Διαδικασία|Όπως κάθε στρατηγική, έτσι και η στρατηγική της GRINCO αποτελείται από επιμέρους στρατηγικές κινήσεις και επιλογές συνδυασμένες έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Επιπλέον, πρέπει να περάσει από τρία στάδια, τα οποία είναι η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα, βασική πολιτική της εταιρείας είναι η χρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, ή αλλιώς τηγανέλαια, σε μεγάλο ποσοστό στην παραγωγή του βιοντίζελ. Η συγκεκριμένη Ά ύλη είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην παρακάτω ενότητα Βιοκαύσιμα – Αειφορία.

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.