Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ | Παραγωγική Διαδικασία

Μονάδα Παραγωγής| Χημείο| Έρευνα & Ανάπτυξη| Στρατηγική| • Πλήρωση του αντιδραστήρα με λάδι και θέρμανση αυτού στην επιθυμητή θερμοκρασία.
 • Προσθήκη μεθανόλης ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού.
 • Προσθήκη καταλύτη, ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού.
 • Αντίδραση μετεστεροποίησης.
 • Απόθεση προϊόντος.
 • Απομάκρυνση γλυκερίνης.
 • Προσθήκη νερού, για πλύση του βιοντίζελ.
 • Απόθεση προϊόντος.
 • Απομάκρυνση αποβλήτων.
 • Απόσταξη προϊόντος.
 • Αποθήκευση τελικού προϊόντος.
Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.