Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

“Τηγανέλαια: Η πιο αειφόρα Ά ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ”

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Αειφορία

Βιοντίζελ| Γλυκερίνη|Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια της για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης των βιοκαυσίμων, δημιούργησε τις κοινοτικές οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω οδηγίες και σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο νόμου  και πιο συγκεκριμένα στο Παράρτημα 3, «Κανόνες υπολογισμόυ των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στα αέρια του θερμοκηπίου, τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα που παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω αλλαγών στις χρήσεις γης», η πιο αειφόρα Ά ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ είναι τα τηγανέλαια ή αλλιώς χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Πρέπει επιπλέον να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2009, Άρθρο 4 2009/28/ΕΚ η χρήση της συγκεκριμένης οδηγίας είναι υποχρεωτική, ενώ ζητείται από τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τους ορισμούς και τους κανόνες της οδηγίας. Να επισημάνουμε πως η αειφορία εφαρμόζεται ήδη από τη Γερμανία και άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Η GRINCO όντας μπροστά από τις εξελίξεις, παρόλο που η παραπάνω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας, διοχετεύει την αγορά με ένα προϊόν το οποίο παράγεται κυρίως από την πιο αειφόρα Ά ύλη, τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.  

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.