Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο χημείο

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ | Χημείο

Μονάδα Παραγωγής| Έρευνα & Ανάπτυξη| Στρατηγική| Παραγωγική Διαδικασία|Η εταιρεία, διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο, όπου γίνονται όλες οι απαραίτητες αναλύσεις από τους χημικούς μηχανικούς, από το στάδιο της παραλαβής των Ά υλών μέχρι και το τελικό προϊόν. Πιο συγκεκριμένα οι αναλύσεις που λαμβάνουν μέρος είναι οι παρακάτω:

 

  • Περιεκτικότητα νερού
  • Αριθμός Οξύτητας/ Οξύτητα
  • Αριθμός Ιωδίου
  • Οξειδωτική Σταθερότητα
  • Σημείο Ανάφλεξης
  • Περιεκτικότητα μέθυλ-εστέρων
  • Περιεκτικότητα σε λινολενικό οξύ
  • Περιεκτικότητα σε μεθανόλη
  • Περιεκτικότητα σε μόνο- , δι- και τριγλυκερίδια
  • Ελεύθερη και συνολική γλυκερίνη.
Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.