Αρχική
ελληνικά
english

“Η Agroil Energy είναι βιομηχανική μονάδα και παρέχει υψηλές εξειδικευμένες υπηρεσίες στις μεγαλύτερες εταιρείες βιοντίζελ”

Agroil Energy | Η εταιρεία

Ιστορικό| Ανθρώπινο Δυναμικό| Κοινωνική Ευθύνη| Βασικές Αξίες|Προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο του παραγωγικού αντικειμένου όσο και των εφαρμογών, η εταιρεία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας αξιοποίησης αποβλήτων ελαιούχων υλών και λιπών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, με σκοπό την παραγωγή εμπορεύσιμων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, και όχι ως συστατικό της ανθρώπινης διατροφής.

Copyright Agroil Energy. All Rights Reserved.
istoselides belovedξενοδοχεια διαμονη