Αρχική
ελληνικά
english

“Ποια είναι η επίδρασή μας τόσο στην κοινωνία όσο και στο περιβάλλον;”

Agroil Energy | Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία| Ιστορικό| Ανθρώπινο Δυναμικό| Βασικές Αξίες|Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη


Ποια είναι η επίδραση μας στην κοινωνία και το περιβάλλον; Η Εταιρική Υπευθυνότητα παίζει ρόλο σε όλα όσα κάνουμε. Είναι δέσμευσή μας να εφαρμόσουμε παγκόσμια γνώση και εμπειρία για την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων σε οποιαδήποτε τομέα της επιχείρησής μας.

 

Κοινωνική & Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 


Η AGROIL ENERGY  ατενίζει το μέλλον με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης, το οποίο  την κινητοποιεί  να ακολουθήσει την οδό προς την αειφορία.
Περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου εδώ και πολύ καιρό αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες των παγκόσμιων οικονομιών. Ο ανησυχητικός αυτός σφυγμός έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτός για αυτό άλλωστε και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό επιβεβαιώνετε και από την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ.
Η Agroil Energy λόγω του αντικειμένου των υπηρεσιών που προσφέρει, συγκαταλέγεται στις εταιρείες με μικρή επίδραση στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αναλύονται, ώστε να αναγνωριστούν οι αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον και να ιεραρχούνται προγράμματα μείωσης της επίδρασής μας, με τη χρήση έγκυρων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών, με απώτερο σκοπό και στόχο την προστασία της κοινωνίας. 

Copyright Agroil Energy. All Rights Reserved.
istoselides belovedξενοδοχεια διαμονη