Αρχική
ελληνικά
english

Πάνω από 200 σημεία συλλογής

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | Δίκτυο

Συλλογή Χρησιμοποιημένων Τηγανελαίων| Κύκλος Ζωής Τηγανελαίων|Η Agroil Energy έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων(εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.τ.λ), οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας για την ολοκληρωμένη μετατροπή των προϊόντων τους σε βιοντίζελ. Οι συνεργάτες μας χαρακτηρίζονται για την ευαισθητοποίηση που έχουν δείξει τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος και των πελατών τους όσο και για την προστασία των Βιολογικών Καθαρισμών της πόλης στην οποία δραστηριοποιούνται.

Copyright Agroil Energy. All Rights Reserved.
istoselides belovedξενοδοχεια διαμονη