Αρχική
ελληνικά
english

Ανακύκλωση τώρα

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ | Κύκλος Ζωής Τηγανελαίων

Συλλογή Χρησιμοποιημένων Τηγανελαίων| Δίκτυο|Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η ανακύκλωση των τηγανελαίων. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ακόμα και των ιδιωτών συλλέγουν τα χρησιμοποιημένα λάδια από το μαγείρεμα, ανεξάρτητα αν είναι σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο), ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο και στη συνέχεια τα δίνουν σε πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής.

Τα τηγανέλαια, στη συνέχεια πηγαίνουν σε βιομηχανίες οι οποίες με την κατάλληλη επεξεργασία το μετατρέπουν σε βιοντίζελ. Συνήθως το ποσοστό χρήσης του ακατέργαστου τηγανελαίου κυμαίνεται μεταξύ 2%-8%, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από άλλες Ά ύλες.

Εδώ εντοπίζετε και ο ρόλος της Agroil Energy. Διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ραφινάρει – εξευγενίζει το ακατέργαστο λάδι που παραλαμβάνεται από τα εστιατόρια, ταβέρνες κτλ, και το διαμορφώνει σε ένα βιομηχανικό λάδι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό από τις μονάδες παραγωγής βιοντίζελ. Όπως, είναι εύκολα κατανοητό, αυτή η επιτυχία οφείλεται πάνω στην εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει και αναπτύξει στην επεξεργασία των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός, πως τα τηγανέλαια, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/30/ΕΚ αποτελούν την πιο αειφόρα Ά ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ. Με άλλα λόγια, συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες Ά ύλες, στην μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, βοηθώντας τη χώρα μας να επιτύχει τους στόχους που της έχουν τεθεί.

Copyright Agroil Energy. All Rights Reserved.
istoselides belovedξενοδοχεια διαμονη