Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english


 

Ερευνητικά Έργα

Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση Ζωικών Λιπών για Παραγωγή Βιοκαυσίμων Υψηλών Προδιαγραφών
Ακρωνύμιο: FatFuel
Κωδικός Έργου: T1EΔΚ-02346

Η αυξανόμενη ζήτηση και κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, σε συνδυασμό με την εξάντληση των αποθεμάτων τους, έχει στρέψει το βιομηχανικό ενδιαφέρον στην αναζήτηση νέων προϊόντων. Τα βιοκαύσιμα έρχονται να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες καθώς μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα. Το FAME (Fatty Acid Methyl Esters) βιοντίζελ είναι το μοναδικό βιοκαύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα μέσω μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων, τα οποία μπορεί να περιέχουν ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων και ζωικών λιπών. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή του FAME (βιοντίζελ) στηρίζεται κατά βάση στην αξιοποίηση ενεργειακών καλλιεργειών, έχουν διατυπωθεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την υποκατάσταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων προς παραγωγή καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να αξιοποιήσει ζωικά λίπη προς παραγωγή βιοκαυσίμων υψηλών προδιαγραφών.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αποτελεί μία ολοκληρωμένη δράση βιομηχανικής έρευνας της επιχείρησης GRINCO ABEE, που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιοκαυσίμων, με τη συνεισφορά του υπεργολάβου ΕΚΕΤΑ, που διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία σχετικά με τις στοχευόμενες διεργασίες του έργου. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η αναβάθμιση των ζωικών λιπών μέσω μετεστεροποίησης προς παραγωγή FAME (βιοντίζελ) και μέσω καταλυτικής υδρογόνωσης προς παραγωγή παραφινικών βιοκαυσίμων (βενζίνη και κηροζίνη), επιτρέποντας την αξιοποίηση χαμηλής αξίας αποβλήτων για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα, το έργο θα περιλαμβάνει τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη των υπό διερεύνηση τεχνολογιών με στόχο την ανάδειξη της βέλτιστης τεχνολογίας με βασικά κριτήρια την ενεργειακή και οικονομική βιωσιμότητα καθώς και τον αειφορικό χαρακτήρα. Η GRINCO στοχεύει στην αξιοποίηση του έργου για την επέκταση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της προωθώντας νέα προϊόντα και αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.