Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Αυστηρή πολιτική ποιότητας, υψηλές προδιαγραφές

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Βιοντίζελ

Γλυκερίνη| Αειφορία|Παρέχουμε στους πελάτες μας βιοντίζελ σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα που ορίζουν οι κείμενες νομοθεσίες.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικού μας βιοντίζελ είναι η χρησιμοποίηση σε υψηλό ποσοστό ραφιναρισμένα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς τα τηγανέλαια συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελεί δέσμευση μας η συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του πλανήτη.

 

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.