Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Η GRINCO είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιοντίζελ

GRINCO ΑΕΒΕ | Η εταιρεία

Ανθρώπινο Δυναμικό| Εταιρική Υπευθυνότητα| Βασικές Αξίες|Αναγνωρίζοντας πλήρως τις νέες παγκόσμιες τάσεις και προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του πλανήτη μας, η βιομηχανική μονάδα που αναπτύσσεται στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας έχει σαν αντικείμενο δραστηριοτήτων της την παραγωγή και διάθεση βιοντίζελ στην αγορά. Η εταιρεία συνεισφέρει στο να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τη χρησιμοποίηση αυτούσιου βιοντίζελ από τα Διυλιστήρια σε ποσοστό που αναπροσαρμόζεται καθώς περνούν τα χρόνια. 

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.