Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Το ανθρώπινο δυναμικό μας, είναι αυτό που δεν θα έχει ποτέ ο ανταγωνισμός

GRINCO ΑΕΒΕ | Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία| Εταιρική Υπευθυνότητα| Βασικές Αξίες|Η επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στον κλάδο των βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα του βιοντίζελ, οφείλεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η παρουσία του εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας καθώς και την αυστηρή πολιτική ποιότητας που έχει αυτή θεσπίσει.

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών δεν δέχεται «εκπτώσεις» και «συμβιβασμούς» σε θέματα ποιότητας. Αυτή η πραγματικότητα, έχει καταστήσει τα στελέχη μας από τα πιο σημαντικά στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων καθώς και με την ύπαρξη ενός ασφαλή και υγιεινού χώρου εργασίας επιτυγχάνουμε τη μέγιστη αποδοτικότητα των υπαλλήλων μας.

Οι δεσμεύσεις της GRINCO

  • Επιβράβευση της απόδοσης
  • Ασφαλής χώρος εργασίας
  • Συνεχή κατάρτιση εργαζομένων μέσω διαφόρων προγραμμάτων
  • Ισότητα εργαζομένων
  • Ανταγωνιστικές Αμοιβές και Παροχές

 

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.