Αρχική
Βαφείο
ελληνικά
english

Οι αξίες μας

GRINCO ΑΕΒΕ | Βασικές Αξίες

Η εταιρεία| Ανθρώπινο Δυναμικό| Εταιρική Υπευθυνότητα|Οι εταιρικές αρχές της GRINCO αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα, καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες.

 

Ειλικρίνεια 

Η ειλικρίνεια αποτελέι τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται η λειτουργία και η ανάπτυξης της GRINCO. Είναι αδιαπραγμάτευτη αξία τόσο στις μεταξύ μας σχέσεις συνεργασίας όσο και στους πελάτες και προμηθευτές μας.

 

Υπευθυνότητα

Είναι αδύνατο να μην κάνουμε λάθη. Αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι στο να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε με απώτερο σκοπό και στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας για μια μακροχρόνια και άριστη συνεργασία.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η υποχρέωση που έχουμε να λογοδοτούμε για τις ενέργειές μας, καθώς και εκείνων τους οποίους εμπιστευόμαστε μας δίνει μια τεράστια αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης. Συμβάλλουμε ενεργά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κοινωνίας, με μια έντονη ανησυχία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης.

 

Προσαρμοστικότητα

Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, η εταιρεία έχει αναπτύξει όλες τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε να προσαρμόζεται γρήγορα και δυναμικά στις αλλαγές που συντελούνται σε νομοθετικό και ποιοτικό επίπεδο , χωρίς να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων της.

Copyright GRINCO ΑΕΒΕ. All Rights Reserved.